Otkup meda

  • Ukoliko ste pčelar i želite prodati med, potrebno je da kontaktirate referenta za otkup meda u BKV-u na broj telefona 059 371 913 i date sledeće podatke:
  1. Vrsta meda koju nudite
  2. Količina meda
  3. Vrsta ambalaže u koju je pakovan med
  4. Vaše podatke (ime i prezime, adresa, kontakt telefon)

Za otkup meda možete se prijaviti i putem on-line prijave nakon koje će Vas kontaktirati referent za otkup meda u BKV-u.

  • Nakon dostave prijave za otkup meda u dogovoru sa Vama određujemo termin uzorkovanja meda.
  • BKV organizuje dolazak svog radnika radi uzorkovanja, uzima uzorke meda iz svake ambalaže i istu plombira. Uzorak se obilježava i odnosi u laboratoriju.
  • Nakon završenih analiza, obavještavamo Vas o rezultatima istih.
  • Ukoliko med odgovara zahtjevima pravilnika o kvalitetu meda i kompanije " BKV group" d.o.o, obavezujemo se za preuzimanje u najkraćem vremenskom roku.
  • Po preuzimanju meda BKV group d.o.o se obavezuje da izvrši uplatu za otkupljenu količinu u ugovorenom roku.
gumb

Prijava otkupa

gumb

Uzorkovanje

gumb

Preuzimanje

gumb

Plaćanje

Internet prijava za otkup meda